Levné úvěry od státu

Září 20, 2011 No Comments

Pokud si pořizujete bydlení, je možnost využít i úvěry od státu, kterých nabízí hned tři druhy podle výše půjčené částky.Levné úvěry od státu jsou jednou z nejvýraznějších forem státní podpory bydlení.Tyto úvěry poskytuje Státní fond pro rozvoj bydlení a úvěry jsou určeny manželským párům nebo jednotlivcům mladším třiceti šesti let.

Nejvyšší poskytovaný úvěr má hodnotu tří set tisíc korun a jeho nejdelší doba splatnosti je dvacet let.Roční úročení činí dvě procenta.Čerpatel úvěru může podat žádost o odložení počátku splacení až do doby deseti let s tím, že po celou tuto dobu platí jen úroky.Maximální doba splacení úroku však nesmí přesáhnout již zmiňovaných dvacet let.Ze závažných důvodů je možno podat žádost o přerušení splácení jistiny úvěru, nejdéle však na dva roky.V tom případě se doba splatnosti prodlužuje o dobu přerušení splácení.Úvěrem je možno financovat výstavbu bytu nebo rodinného domu, nebo ho využít ke koupi bytu či rodinného domu.Rozměry takovéhoto bytu nebo domu nejsou omezeny.

Dále stát nabízí úvěry pro mladé, určené k modernizaci stávajícího bydlení ve výší sto padesáti tisíc korun s úrokovou sazbou dvě procenta a spolatností deset let ode dne začátku jeho čerpání.Žadatel účtu musí začít čerpat z úvěru nejpozději za rok a ukončit ho do dvou let od uzavření úvěrové smlouvy.Úvěr se klasicky splácí pomocí měsíčních splátek a žadatel úvěru jej může kdykoliv předběžně splatit.Modernizací bytu (půjčka na rekonstrukci) se rozumí stavební nebo opravné práce na bytě nebo rodinném domě.Tags: , , , , , , Úvěry od státu

Komentáře bohužel nejsou v současné době povoleny.