Finanční leasing

Září 17, 2010 No Comments

Klíče od automobiluLeasingem se v České republice označuje finanční služba, která umožňuje financování pořízení konkrétní hmotné věci.Poprvé jsme se s tímto finančním produktem mohli setkat v roce 1989 a od té doby se začal rychle rozšiřovat.Leasing se dělí na několik druhu, a to na finanční, operativní a kaptivním leasingu.Leasingových firmy v České republice jsou zpravidla členy v České leasingové a finanční asociaci.

Finanční leasing

Finanční leasing je nejběžnějším typem leasingu který znají asi všichni.Financovaná věc je až do jejího plného splacení majetkem leasingové společnosti která nákup věci financovala a teprve po poslední splátce se stává vlastníkem klient.Tím že leasingová společnost předmět až do splacení vlastní, snižuje své investiční riziko.Pokud jsou totiž ze strany klienta porušeny smluvní podmínky splácení, je leasingová společnost oprávněna věc zabavit.Věc je po celou dobu kryta havarijním pojištěním pro případ odcizení či nehody.

Operativní leasing

Operativní leasing se od finančního liší tím, že nájemná věc zůstává i po ukončení smluvního období majetkem leasingové společnosti.Výhoda pro klienta je v nižších splátkách.Tento druh leasingu je u nás používán v podstatě jen podnikately a živnostníky.Tags: , , , , , , , Leasing

Komentáře bohužel nejsou v současné době povoleny.